Haberler

 

İhracat Ardiye Muafiyeti

20.04.2017

Sayın İlgililer,

96 saat olarak uygulanmakta olan ihracat ardiye muafiyet süresi 24/04/2017 tarihi itibariyle ikinci bir duyuruya kadar 72 saat uygulanacaktır.

24/04/2017 ve sonraki tarihlerde depolarımıza kabulünü yaptığımız kargolar bu kurala tabi tutulacaktır.

Saygılarımızla,

Kargo Başkanlığı.