Dijital Kargo

  Günümüz hava kargo taşımacılığında verilerin büyük çoğunluğu kağıt dökümanlar aracılığıyla aktarılmaktadır. Uluslararası bir gönderi için ortalama 30 sayfa kağıt döküman hazırlandığı göz önünde bulundurulduğunda, bu durum hem veri iletişimini zorlaştırmakta hem de kağıt israfına neden olmaktadır.

  E-Freight uygulaması; taşıyıcı havayolu, acente, gönderici, GHA ve gümrük yönetimi gibi birimlerin çalışmaları dahilinde sektörün tamamını kapsayan bir IATA iş geliştirme uygulamasıdır. E-Freight uygulamasının temel adımlarından olan elektronik konşimento (e-AWB) uygulaması ve buna bağlı tek süreç (single process) uygulaması Turkish Cargo tarafından operasyonel süreçlerde sürdürülmektedir. Dijital Kargo uygulamaları ile taşıma süreçlerinde aşağıdaki avantajlar sağlanmaktadır:

  Operasyonel süreçlerde, doküman kaynaklı yaşanan zaman ve kağıt kaybının önüne geçilerek bilginin hatasız ve daha kısa sürede aktarılması sağlanır.

  Taşıma süreçleri ile ilgili veriler yetkili kişiler tarafından anlık olarak görüntülenebilir. Gönderiler, taşıma süreci boyunca her aşamada takip edilebilir.

  Dökümantasyon ile yaşanan zaman kaybının önüne geçilerek veriler dijital ortamda daha sağlıklı biçimde arşivlenerek güncel tutulur ve uzun yıllar muhafaza edilir.

  AWB’lere ait bilgiler, istasyonlar arası sistematik mesajlaşma ile hızlı veri aktarımı ile güncel tutulur, kullanıcılar istedikleri an güncel bilgiye ulaşabilir.

  Dökümantasyon ile oluşan kağıt israfının önüne geçilerek yapılan tasarruf ile doğanın korunması sağlanır.

  AWB bilgilerinin elektronik ortama aktarımları sayesinde ilgili tüm birimler güncel ve doğru bilgiye anında ulaşabilirler. Bu durum otomasyon, izleme ve raporlama gibi teknolojik gelişmelere ideal ortam hazırlar.

  Elektronik Konşimento (e-AWB):

  Elektronik konşimento (e-AWB) uygulaması sayesinde gönderi konşimentosu dijital ortamda hazırlanır. Böylelikle kağıt konşimento’nun(AWB) döküman olarak düzenlenmesine ihtiyaç duyulmadan bilgilerin daha güvenli, daha güncel ve daha doğru biçimde aktarımı sağlanır.

  Turkish Cargo ile; Elektronik Konşimento (e-AWB) vasıtasıyla veri aktarımı yapılabilmesi için aşağıdaki anlaşmalardan en az birinin sağlanması gerekmektedir:

  • Bilatareal Anlaşma: Acente ile hava yolu arasında imzalanan ve sadece bu iki tarafa e-AWB ile çalışabilme hakkı tanıyan anlaşmadır. Acente bu anlaşma üzerinden başka bir hava yolu ile ya da hava yolu bu anlaşma üzerinden başka bir acente ile e-AWB üzerinden çalışamaz. Anlaşma yapıldığında hava yolu tarafından ilgili acenteye aktivasyon formu gönderilir. Acente tarafından doldurulan aktivasyon formu, hava yoluna geri iletilmelidir. Gerekli prosedürler tamamlandıktan sonra e-AWB altyapısını destekleyen istasyonlar ile çalışmaya başlanılır.
  • Multilateral Anlaşma: IATA’nın düzenlediği standartlar çerçevesinde gerekli yeterliliğe sahip hava yolu veya acentelerin, IATA ile tek taraflı yaptıkları; Gerekli yeterliliği sağlayan tüm tarafların birbirleri ile e-AWB uygulamasını kullanabildikleri anlaşmadır. Taraflar bu anlaşma sayesinde anlaşma yapmış diğer tüm hava yolları ve acenteler ile e-AWB anlaşması yapmış sayılır. Hava yolu, acenteyi IATA Matchmaker üzerinden aktif ederek e-AWB uygulamasına başlar.

  Tek Süreç (Single process); Bazı rotalarda çeşitli sebeplerden dolayı e-AWB uygulaması yapılamamaktadır. Taraflar bu kriteri göz önüne alarak, eğer gerekli ise kağıt AWB’yi sistemdeki elektronik veri ile düzenleyerek taşıma sürecini devam ettirmelidir. Turkish Cargo, hizmet verdiği birçok istasyonunda ‘single process’ uygulamasını desteklemektedir.

  Not : e-AWB gönderileri için FWB mesajları içerisinde özel handling (SPH) kodu olarak EAP kullanılmalıdır. Buradan örnek mesaja ulaşabilirsiniz.

  Tek Süreç(Single Process) uygulama adımları:

  1. Forwarder FWB mesajı çeker ve havayolu FWB mesajını GHA’e kopyalar.
  2. Havayolu/GHA, FWB mesajına göre kargo/evrak kabulü yapar.
  3. Havayolu gerekli durumlarda FWB mesajına göre AWB çıktısı alır.
  4. Gerekli durumlarda basılı AWB ile elektronik bilgiler arasında fark olmamalıdır.

  E-Freight ile ilgili daha fazla bilgi için aşağıdaki linklere göz atabilirsiniz.

  E-BÜLTEN

  Ürün, hizmet ve duyurularımızdan haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.

  E-BÜLTEN

  THY, siz değerli müşterilerimizin kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü("GDPR") başta olmak üzere ilgili tüm mevzuat hükümleri ve uluslararası düzenlemeler ile uyumlu biçimde işlenmesi konusunda gerekli tedbirleri almayı hedeflemektedir. Bu kapsamda Aydınlatma Metni'nde işaret edilen hususlara ek olarak bazı durumlarda kişisel verilerinizin işlenebilmesi için sizlerin bu yönde açık rıza vermeniz gerekmektedir.

  Yukarıdaki bilgiler ışığında, aşağıda yer alan kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin açık rızanız bulunuyor ise ilgili kutucukları işaretlemenizi rica ederiz. Açık rızanızı dilediğiniz zaman geri alabileceğinizi hatırlatmak isteriz.