Dijital Kargo

Günümüz hava kargo taşımacılığında verilerin büyük çoğunluğu kağıt dökümanlar aracılığıyla aktarılmaktadır.

Uluslararası bir gönderi için ortalama 30 sayfa kağıt döküman hazırlandığı göz önünde bulundurulduğunda, bu yöntem hava kargo taşıma süreçlerinde hem veri iletişimini zorlaştırmakta hem de kağıt israfına yol açmaktadır.

E-Freight uygulaması; taşıyıcı havayolu, acente, gönderici, GHA ve gümrük yönetimi gibi birimler çalışmaları dahilinde sektörün tamamını kapsayan bir IATA iş geliştirme uygulamasıdır. E-Freight uygulamasının temel adımlarından olan elektronik konşimento (e-AWB) uygulması ve buna bağlı tek süreç (single process) uygulaması Turkish Cargo tarafından operasyonel süreçlerinde sürdürülmektedir.

Dijital Kargo uygulamaları ile taşıma süreçlerinde aşağıdaki avantajlar sağlanmaktadır;

Operasyonel süreçlerde, doküman kaynaklı yaşanan zaman ve kağıt kaybının önüne geçilerek; bilginin hatasız ve daha kısa sürede aktarılması sağlanır.

Taşıma süreçleri ile ilgili veriler, yetkili kişiler tarafından anlık olarak görüntülenebilir, Gönderiler taşıma süreci boyunca her aşamada takip edilebilirler.

Dökümantasyon ile yaşanan zaman kaybının önüne geçilerek veriler dijital ortamda daha sağlıklı biçimde arşivlenerek güncel tutulurlar ve uzun yıllar muhafaza edilirler.

AWB’lere ait bilgiler, istasyonlar arası sistematik mesajlaşma ile hızlı veri aktarımı ile güncel tutulur, kullanıcılar istedikleri an güncel bilgiye ulaşabilirler.

Dökümantasyon ile oluşan kağıt israfının önüne geçilerek yapılan tasarruf ile doğanın korunması sağlanır.

AWB bilgilerinin elektronik ortama aktarımları sayesinde ilgili tüm birimler güncel ve doğru bilgiye anında ulaşabilirler. Bu durum, otomasyon, izleme ve raporlama gibi teknolojik gelişmelere ideal ortam hazırlar.

Elektronik Konşimento (e-AWB);

Elektronik konşimento (e-AWB) uygulaması sayesinde gönderi konşimentosu dijital ortamda hazırlanır. Böylelikle kağıt konşimento’nun(AWB) döküman olarak düzenlenmesine ihtiyaç duyulmadan bilgilerin daha güvenli, daha güncel ve daha doğru biçimde aktarımı sağlanır.

Turkish Cargo ile; Elektronik Konşimento (e-AWB) vasıtasıyla veri aktarımı yapılabilmesi için aşağıdaki anlaşmalardan en az birinin sağlanması gerekmektedir;

Tek Süreç (Single process); Bazı rotalarda çeşitli sebeplerden dolayı e-AWB uygulaması yapılamamaktadır. Taraflar bu kriteri göz önüne alarak, eğer gerekli ise kağıt AWB’yi sistemdeki elektronik veri ile düzenleyerek taşıma sürecini devam ettirmelidir.

Turkish Cargo, hizmet verdiği birçok istasyonunda ‘single process’ uygulamasını desteklemektedir.

Not : e-AWB gönderileri için FWB mesajları içerisinde özel handling (SPH) kodu olarak EAP kullanılmalıdır. Buradan örnek mesaja ulaşabilirsiniz.

Tek Süreç(Single Process) uygulama adımları:

  1. Forwarder FWB mesajı çeker ve havayolu FWB mesajını GHA’e kopyalar.
  2. Havayolu/GHA, FWB mesajına göre kargo/evrak kabulü yapar.
  3. Havayolu gerekli durumlarda FWB mesajına göre AWB çıktısı alır.
  4. Gerekli durumlarda basılı AWB ile elektronik bilgiler arasında fark olmamalıdır.

E-Freight ile ilgili daha fazla bilgi için aşağıdaki linklere göz atabilirsiniz.