TK COURIER - Yasaklı ve Kısıtlamalı Gönderiler

Ortaklığımız TK Courier taşımalarında, kurye gönderilerinin doğası gereği yasaklamalar ve kısıtlamalar bulunmaktadır. Bu kurallar oluşturulurken aşağıdaki maddeler esas alınmıştır.

 1. Kısıtlamaların ana sebepleri TK Courier hizmeti altında operasyonel işleyişin güvenli ve emniyetli şekilde sağlanması ve gönderilerin güvenle alıcısına ulaşmasıdır.
 2. Yasaklı ve kısıtlamalı gönderilerde tüm gümrüksel kısıtlamalar göndericinin sorumluluğundadır. Ürün muhteviyatı gereği çıkış veya varış ülkesindeki gümrüksel/yasal kısıtlamalardan oluşacak yaptırımlardan taşıyıcı sorumlu değildir.
 3. Tüm TK Courier gönderilerinin kargo ve evrak kabulünde EK-1 de yer alan TK Courier Yasaklı ve Kısıtlı Gönderi Bildirim Formu Kargo ve Evrak Kabul Şefliğine sunulmalıdır.

Turkish Cargo Yasaklı ve kısıtlamalı gönderileri herhangi bir beyanda bulunmadan değiştirme ve güncelleme hakkını saklı tutar. Eksik ve hatalı beyandan doğacak tüm sorunlardan gönderici sorumlu tutulacaktır. Bu yasak ve kısıtlamalar aşağıda belirtilmiştir.

TK Courier Yasaklı Gönderiler

İçerisinde yasaklı gönderiler bulunan kurye çantaları kargo kabul aşamasında tüm kurye çantası olarak reddedilecetir. Bu nedenle aşağıda belirtilen statüdeki gönderinizin hangi hizmet altında taşınabileceğini müşteri temsilcisine danışınız.

TK Courier Kısıtlamalı Gönderiler

TK Courier kısıtlamalı ürünler kapsamına giren gönderiler, kabulunde yasak veya kısıtlama olmayan gönderiler ile aynı kurye çantasında bulunmamalıdır. Her kısıtlamalı gönderi, kendi kısıtlama sınıfındaki gönderi ile limitleri aşmayacak şekilde aynı kurye çantasında yer almalı ve ilgili kurye çantası için MSDS formu sunulmalıdır. Aksi takdirde içerisinde kısıtlamalı gönderi bulunan kurye çantasının kabulü yapılmayacaktır.

1-Tehlikeli Madde Statüsünde Olmayan Sıvılar

 1. Bir kurye çantasının içinde parça başına 1 litreyi geçmemek şartı ile toplamda 5 Litreden fazla tehlikeli madde olmayan sıvı veya akışkan madde (krem, jel ve benzerleri) olmamalıdır.
 2. Kurye çantasının içindeki parçalar sağlamca kapatılmalı, sızdırmaz paketle paketlenmeli, her paketin etrafına emici pedler yerleştirilmeli, tüm paket ayrıca karton kutuya yerleştirilerek, sıvının karton kutu dışına çıkması engellenmelidir.
 3. Sıvı içerikli kurye çantasının üzerine “Dik Tutunuz” ve “Wet Cargo” etiketi görünür şekilde yapıştırılmalı ve kurye torbasının sağlam olmasına dikkat edilmelidir. Sızdırma ihtimaline karşı sıvı içeriğin dik tutulması gereken yönde “dik tutunuz” etiketi kullanılmalıdır. İlgili kurye çantası emici pedlerle desteklenmelidir.
 4. Tehlikeli olmayan sıvı içerikli gönderiler diğer gönderiler ile aynı kurye çantasında bulunamaz. Aynı kurye çantasında tehlikeli olmayan sıvı içerikli gönderi ve kısıtlamalı olmayan gönderiler bulunması halinde ilgili kurye çantası kabulu yapılmayacaktır. Yalnızca sıvı içerikli gönderilerin ayrı kurye çantasında toplanması sağlanmalıdır.
 5. Tüm sıvı maddelerin MSDS formu mal kabulü aşamasında ilgili kurye çantası ile birlikte sunulmalı, ayrıca ilgili acente paketlemenin TK Courier ile sıvı içerik gönderme şartlarına uygun olarak yapıldığını beyan eden yazılı belge (EK-1) sunmalıdır.
 6. Kargo ve Evrak Kabul şefliği gerekli gördüğü takdirde sıvı içerikli kurye çantasını kabul etmeme hakkına sahiptir.

2-Lityum Pil İçeren Cihazlar

 1. Bir kurye çantasının içindeki sadece cihazın içerisinde olan Lityum iyon/metal pillerinin her biri hücre başına 20 Wh’den/1 gramdan, batarya başına 100wh’den/2 gramdan küçük olmak, parça başına 4 hücre veya 2 bataryadan fazla olmamak ve kurye çantasındaki toplam pil miktarı 5 kg’ı geçmemek şartı ile IATA DGR kapsamına girmeden TK Kurye altında taşıma gerçekleşebilir.
 2. UN3481/ PI 967 Bölüm II, UN3091/PI 970 Bölüm II gereksinimleri için IATA yönetmelikleri esastır.
 3. İçerisinde kabul edilebilir şartlarda lityum iyon pil bulunan kurye çantası “Ekipmanla birlikte paketlenen lityum iyon piller” kapsamındaki tüm paketler, UN3481/ PI 967 Bölüm II, UN3091/PI 970 Bölüm II Lityum pil işaretini gerektirir. Ayrıca, paketi “P.I. 967-II.” veya “P.I. 970-II” olarak işaretlenmelidir.
 4. Lityum iyon/metal pil içerikli gönderiler diğer gönderiler ile aynı kurye çantasında bulunamaz. Aynı kurye çantasında lityum pil içerikli gönderi ve kısıtlamalı olmayan gönderiler bulunması halinde ilgili kurye çantası kabulu yapılmayacaktır. Yalnızca lityum pil içeren cihazların ayrı kurye çantasında toplanması sağlanmalıdır.
 5. Tüm Lityum iyon pil içerikli gönderilerin MSDS formu veya “Section II Lityum Piller İçin Gönderici Beyan Formu” mal kabulü aşamasında ilgili kurye çantası ile birlikte sunulmalı, ayrıca ilgili acente paketlemenin TK Courier ile lityum iyon/metal pil gönderme şartlarına uygun olarak yapıldığını beyan eden yazılı belge (EK-1) sunmalıdır.
 6. Kargo ve Evrak Kabul şefliği gerekli gördüğü takdirde Lityum Pil içerikli kurye çantasını kabul etmeme hakkına sahiptir.

3-Biyolojik Numune

 1. Kategori B bulaşıcı madde, uygun UN nakliye ambalajı (UN 3373 BIOLOGICAL SUBSTANCE, CATEGORY B (Figure 1 contains UN number and classification)) kullanılarak paketlenmelidir.
 2. Numuneler, uygun, sağlam ve sızdırmaz birincil kaplarda (örn. kapaklı tüp).
 3. Birincil kap, sağlam ve sızdırmaz bir ikincil kap içine yerleştirilmelidir.(örn. kapalı bir biyo-torba) içeriğin taşıma sırasında sızmaması için mühürlü / güvenli torbalar kullanılmalıdır. Torbanın içine uygun emici malzeme (örn. Mavi rulo) yerleştirilmelidir.
 4. Torba daha sonra üçüncül paketin içine yerleştirilmelidir (örn. Lif levha kutu). Tüm malzeme hareketi önlemek için sabitlenmelidir.
 5. Biyolojik numuneler diğer gönderiler ile aynı kurye çantasında bulunamaz. Aynı kurye çantasında biyolojik numune gönderisi ve kısıtlamalı olmayan gönderiler bulunması halinde ilgili kurye çantası kabulu yapılmayacaktır. Yalnızca biyolojik numune gönderilerinin ayrı kurye çantasında toplanması sağlanmalıdır.
 6. Tüm biyolojik numunelerin MSDS formu mal kabulü aşamasında ilgili kurye çantası ile birlikte sunulmalı, ayrıca ilgili acente paketlemenin TK Courier ile biyolojik numune gönderme şartlarına uygun olarak yapıldığını beyan eden yazılı belge (EK-1) sunmalıdır.
 7. Kargo ve Evrak Kabul şefliği gerekli gördüğü takdirde biyolojik numune içerikli kurye çantasını kabul etmeme hakkına sahiptir.

3.1. Kuru Buz

 1. TK Courier  hizmeti altında bozulabilir kargo kabulü yapılmamaktadır. Isı hassasiyeti olan kargolar (biyolojik numuneler hariç) bu hizmetten yararlanamaz.
 2. Kurubuz biyolojik numunelerle birlikte ise, UN 1845 Carbon Dioxide, solid (or Dry Ice) ifadesi AWB’de yer almalıdır.
 3. Kurubuz içerikli kurye çantası gaz geçirgen özellikte ikinci bir paket ile desteklenmelidir. Paket büyüklüğü, kurubuz gaz haline geldiğinde iç basıncın paketin patlamasına engel olacak şekilde tasarlanmalıdır. Kurubuz miktarı ve UN 1845 Carbon Dioxide, solid (or Dry Ice) ifadesi kurye çantası üzerinde bulunmalıdır.

Numuneler

TK Courier hizmeti ile gönderilmek istenen tüm numune (sample) eşya ve modelleri taşıyıcının yasaklı ve kısıtlamalı gönderiler kurallarına tabidir.

TK Courier Hizmetinde Kısıtlamalı Durumlarda Kullanılması Gereken Etiketler

Kısıtlamalı Gönderi İşaret

Tehlikeli Madde Statüsünde Olmayan Sıvı İçerikli Kargo:

• Dik Tutunuz

• Islak Kargo

Biyolojik Numune:

• Dik Tutunuz

• UN 3373

• UN 1845 (Kurubuz varsa)

Lityum İyon Pil İçeren Cihazlar:

• UN 3481 Section II