Ortaklığımız son dönemlerde genellikle acente ve GHA’lerden tarafımıza gönderilen eksik ve hatalı mesajlar, evrak üzerindeki bilgilerin yetersiz/geçersiz olması ve birkaç örneğini aşağıda belirttiğimiz muhtelif operasyonel hatalar sebebiyle cezai işlemler ile karşı karşıya kalmaktadır. Özellikle gönderiler için varış istasyonlarına iletilen elektronik mesajlarda oluşabilecek aksaklıklar; gönderinin teslimatını geciktirmekle beraber cezai işlemlere neden olmaktadır. Turkish Cargo olarak karşılaştığımız cezai işlemlerin ödemesi tarafımızca yapılmaktadır. Yaşanan aksaklıklara bağlı olarak oluşan cezaların büyük bir artış göstermesi sebebi ile önümüzdeki süreçte bizden kaynaklı olmayan cezalar ilgililerine rücu edilecektir.

Aksaklıkların minimum seviyeye indirilmesi ve cezai işleme maruz kalınmaması için dikkat edilmesi gereken konular ;

Tüm gönderiler için gönderici - alıcı bilgilerinin, ad ve adreslerinin mesajda/evrak üzerinde doğru ve açık bir şekilde belirtilmesi. GHA’ler için; Tüm evrak kabul noktalarında bu bilgilerin varlığı kontrol  edilerek Awb kabulünün yapılması.
Gümrükler tarafından kabul edilmeyen mal muhteviyatlarının  mal tanımı olarak kullanılmaması. 
 Mal muhteviyatları Consol olarak düzenlenen awbler e ait HAWB bilgilerinin eksiksiz bir şekilde tarafımıza iletilmesi. Gönderici - alıcı bilgilerinin , ad ve  adreslerinin doğru ve açık bir şekilde belirtilmesi ve ayrıca HAWB parça kilo bilgileri ile Mawb parça kilo bilgilerinin aynı olması.
Kargolar üzerindeki MAWB ve HAWB etiketlerinin eksiksiz olması.